Innowasiýa we ygtybarly

Önümçilikde köp ýyllyk tejribe bilen
sahypa_banner

6 setir ýüz dokumasy kagyz maşyn awtomatiki dokma kagyz önümçilik liniýasy

Gysga düşündiriş:

Dokma ýüzi dokma maşyny, açyk nagyş, tertipli we owadan görnüşi bilen salfetka etmek üçin kesilen dokuma kagyzyny nagyşlaýar, epýär, hasaplaýar we kesýär. Processinghli gaýtadan işlemek enjam tarapyndan birbada amala aşyrylýar. Maşyn ýokary derejä eýe awtomatlaşdyrma, gowy hilli, çalt tizlik we ýokary netijelilik.Hajathana kagyzlaryny gaýtadan işlemek üçin iň oňat enjam.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

s

dokuma maşyny (4)

Kagyz nasos enjamy, kagyz nasosyny öndürmek üçin enjamdyr. Oturylan disk kagyzy spiral pyçak rolik bilen kesilýär we biri-birine baglanýan zynjyr görnüşli gönüburçly ýüz dokumasy nasos kagyzy.

Taýýar önümiň görnüşi: Iki görnüşli ýumşak nasos kagyzy we guty nasos kagyzy öndürip biler (saýlanan gaplaýyş maşynlary başga, nasos maşynlary birmeňzeş).Pumpumşak nasos kagyzy maşgala durmuşynda ulanylyp bilner, ýanyňyz bilen alyp bilersiňiz ýa-da restoranlar üçin gaplama haltalarynda mahabat çap edip bilersiňiz;Boksly nasos kagyzy ýangyç stansiýalarynda, KTV we restoranlarda ulanylyp bilner.Mahabat bermek üçin daşky gutulary ulanyň.

pro (1)

Önümiň parametrleri

Maşyn modeli YB-2L / 3L / 4L / 5L / 6L / 7L / 10L
Haryt ölçegi (mm) 200 * 200 (Beýleki ululyklar bar)
Çig kagyzyň agramy (gsm) 13-16 gsm
Içerki kagyz φ76.2mm (Beýleki ululyklar bar)
Maşyn tizligi 400-500 sany / setir / minut
Roller ahyry Düwürtik rolik, ýüň rolik, rezin rolik, polat rolik
Kesiş ulgamy Pnewmatiki nokat kesildi
Naprýa .eniýe AC380V, 50HZ
Dolandyryjy Elektromagnit tizligi
Agram Modeliň we konfigurasiýanyň hakyky agramyna baglylykda

Iş ýörelgesi

Süýşmek ulgamy:Ol guşak guşakdan, tigirden we iş plastinkasyndan durýar.Iş plastinkasynda önümi sazlamak üçin önümiň ululygyny sazlaýjy enjam bar.
Gatlamak we emele getirmek:Esasy hereketlendirijiniň işlemegi bilen, eplenýän manipulýatoryň eplenýän gol mehanizmi gabat gelýär, ýawa burçy, sazlanyp bilinýän goluň ýagdaýy we birleşdiriji çybygyň uzynlygy sazlanýar (düzedişden soň bukulma formasy zerur däl).
Nädogry hasaplamak we ýygnamak:Hasaplaýyş gözegçisiniň býudjetini sazlaň.San kesgitlenen baha ýetende, röle gutarnykly çykyş platasynyň süýşmegini öndürmek üçin silindri herekete getirýär.

Degişli önümler

Awtomatiki ýazgy kesiji maşyn

s

Model YB-ARC28
Uzynlygy kesiň 60-200mm
Iş tizligi 30-200 kesmek / min
Kesmek takyklygy ± 1mm
Kesgitleýiş ulgamy Silindr, awtomatiki ýitileşdirmek
Gysylan howa 0.5-0.8 Mpa
Naprýa .eniýe AC380V 50HZ
Kuwwat 7kw
Agram 2500 kg

Bellik:
YB-2 / 3/4 Çyzyklar facüz dokumasy maşynyna bu ýazgy kesýän maşyn gerek däl, ýüz dokuma maşynyna göni kesiler. YB-5 / 6/7/10 ýüz dokumasyny kesmek
Doly awtomatiki gaplaýyş enjamy

s

Bellik:
Adatça, ýüz dokumasy maşynynyň we gaplaýyş maşynynyň utgaşmasy:
YB-2 / 3/4 Çyzyklar ýüz dokuma maşynlary + ýarym awtomatiki gaplaýyş maşynlary
YB-5 / 6/7/10 Çyzyklar ýüz dokumasy maşynlary + awtomatiki log armatura kesiji maşyn + doly awtomatiki gaplaýyş enjamy


  • Öňki:
  • Indiki: