Innowasiýa we ygtybarly

Önümçilikde köp ýyllyk tejribe bilen
sahypa_banner

Aýratyn peýdalar

★ 1. Talon
5000 $ -dan gowrak sargytlar üçin 100 $, 10000 $ -dan gowrak sargytlar üçin 300 $ arzanladyş almak üçin biziň bilen habarlaşmak we müşderi hyzmatyny tapmak üçin basyň.

★ 2. Önümiň sitatasy
1.Napkin maşynynyň sitatasy - Awtomatiki usulda almak üçin gözleg iberiň

s1

2. Hajathana dokumasy maşynynyň sitatasy - Awtomatiki usulda almak üçin gözleg iberiň

s1

3. ialüz dokumasy maşynynyň sitatasy - Awtomatiki usulda almak üçin gözleg iberiň

s1

4. gumurtga tarelka maşynynyň sitatasy - Awtomatiki usulda almak üçin Gözleg iberiň

s1

★ Peýdanyň derňewi

Gumurtga tarelkasynyň bahasy derňew tablisasy
Çig mal Her ýumurtga gapynyň agramy 80 gram töweregi, şonuň üçin bir tonna galyndy kagyzy 12,500 ýumurtga gapyny öndürip biler diýen netijä gelindi.Çig malyň bir bölegi galyndy kagyzlarynyň bahasyna görä hasaplanýar.
Işçi Guradyjy çalşykda 4 adam, (sokmak üçin bir adam, ýygnamak üçin 1 adam, ulag üçin 1 adam we gaplamak üçin 1 adam)
4 adam çalşygyny guratmak, (sokmak üçin 1 adam, kömür üçin 1 adam, ýygnamak üçin 1 adam we gaplamak üçin 1 adam)
Elektrik togy 1000-1500 bölek, güýji 37kw / sagat,
Guramak
3000-5000
Kömür: sagatda 120-150 kg
Tebigy gaz: sagatda 80-100 kub metr
Biomassanyň bölejikleri: sagatda 150-200 kg
Benzin (nebit görnüşlerinde az tapawut bar): 70-90 litr
Elektrik togy: sagatda 700-900 dereje
Dürli boýaglar : bir kilogram takmynan 4000-5000 bölek öndürip biler

Has köp önüm girdejisini derňemek üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!